Wydział Historii – Uniwersytet Łódzki

Projekt ofertowy termomodernizacji i rozbudowy Wydziału Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Przetarg w styczniu 2003 roku.

Powierzchnia użytkowa rozbudowy: nadziemna- 1200 m 2, podziemna 300 m2.

Program: 4 sale wykładowe, Dziekanat i kierownictwo, gabinety, biblioteka, bufet.

Szklana kula jest w części ponad stropem palarnią/oranżerią; szklana podłoga pozwala na doświetlenie sali konferencyjnej na niższej kondygnacji światłem bezpośrednim z kuli i sztucznym – w dolnej części wnętrza kuli.