Popularna

ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO
przy ul. Popularnej 6 w Warszawie

 • Istniejąca adaptowana pow. użytkowa – 1848,76 m2 , w tym:
  – części nadziemnej – 1421,16 m2
  – piwnic – 427,60 m2,
 • Projektowana pow. użytkowa łącznie – 662,34 m2, w tym:
  – usługowej – 459,73 m2
  – mieszkania – 103,66 m2,
  – pom. techniczne i gospodarcze – 98,95 m2,
 • Razem – 2511,10 m2 pow. uż. (nadziemnej i podziemnej), w tym 2359,45 m2 pow. uż. nadziemnej.

Nowa kubatura nadziemna łącznie2625,20 m3,
Nowa kubatura podziemna (dobudowa) – 400,49 m3.