Hotel w Elblągu

Koncepcja rozbudowy „HOTELU-ŻUŁAWY” w Elblągu

Łączna powierzchnia części hotelowej: ok. 2 670 m2,
plus powierzchnia basenu: ok. 425 m2, tj.
razem: ok. 3 100 m2
(bez powierzchni parkingu i garażu podziemnego)